Berkel Beton is een zeer dynamisch bedrijf. Heeft in de afgelopen 25 jaar zeer veel ervaring op gedaan in het ontwikkelen en produceren van diverse beton producten, zowel in de woning, utiliteitsbouw, en heeft zich

doorontwikkeld in de agrarische sector. Dit geldt voor zowel de prefab-beton industrie als op de bouwplaats zelf.

De agrarische sector heeft de laatste 15 jaar volop de aandacht gehad en met name de ontwikkeling van goed beloopbare roosters voor rundvee.
Eind jaren ‘90 waren de Groen Label stallen erg in de belangstelling en was ik als ontwerper nauw betrokken met de ontwikkeling van nieuwe vloeren hiervoor.
Het uitgangsprincipe was dat er nieuwe vloeren ontwikkeld moesten worden, die emissie beperkend en goed beloopbaar moesten zijn.
De kennis hoe men de emissie terug moest dringen stond in de kinderschoenen en voordat men goed en wel op gang was, stopte de belangstelling voor Groen Label stallen.

Emissie

Ammoniak ontstaan door een reactie van de urine(ureum) met de vaste mest(feces). Het ureum in de urine is een product van de omzetting van eiwit in de darmen. Voor de omzetting van ureum is het enzym ‘urease’ nodig.

Deze komt voor in de feces en is dus ook aanwezig op oppervlakken die met feces in aanraking zijn geweest. Daarnaast bevat de bodem ureasevormers. De omzetting van ureum vindt snel plaats, binnen enkele uren.